COM(1988)106 Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à aprovação de uma alteração dos estatutos (contrato de sociedade) da empresa comum "Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH" (KRB) (Apresentada pela Comissão)

Document date: [1988]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1988)0106
Original Reference Code
COM(1988)106
Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Le(s) titre(s) et date(s) sont basés sur le(s) titre(s) et date(s) du(des) document(s) final(finaux) du dossier.

Date indicative : 24/03/1988

Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa à aprovação de uma alteração dos estatutos (contrato de sociedade) da empresa comum "Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH" (KRB) (Apresentada pela Comissão) (POR)

Forslag til RÅDETS BESLUTNING om godkendelse af en ændring af vedtægterne for fællesforetagendet "Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH" (KRB) (forelagt af Kommissionen) (DAN)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EOK) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση τροποποίησης στο καταστατικό (εταιρική σύμβαση) της κοινής επιχείρησης "KERNKRAFTWERK RWE-BAYERNWERK GMBH" (KRB) (υποβληθείσα από την Επιτροπή) (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Greek, Portuguese

Relations Area

Related Entries
Abstract: Copie certifiée conforme; Lettres de transmission; Proposition de la Commission; Publication au JO; Travaux du Conseil
Reference Code: CM2/1988-00672/001
Original Reference Code: CM2 CEE, CEEA_1988_00672_001
Description Level: Dossier
Dates: 1988 to 1988
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly