COM(1975)139 - PROGRAMME DE 1975 D'AIDE ALIMENTAIRE EN BUTTEROIL PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire, dans le cadre du programme de 1975, à certains pays en voie de développement et organismes internationaux. PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL relatif à la fourniture de matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire, dans le cadre du programme de 1975, à certains PVD et organismes internationaux. PROPOSITION D'UNE DECISION (CEE) DU CONSEIL concernant l'établissement avec les pays en voie de développement et les organismes bénéficiaires des modalités de mise en oeuvre de l'aide alimentaire prévue au règlement précité. (présentées par la Commission au Conseil)

Document date: [1975]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1975)0139
Original Reference Code
COM(1975)139
Extent and Medium

2 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1975/0048
Date indicative : 04/04/1975
PROGRAMME DE 1975 D'AIDE ALIMENTAIRE EN BUTTEROIL
PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire, dans le cadre du programme de 1975, à certains pays en voie de développement et organismes internationaux.
PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL relatif à la fourniture de matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire, dans le cadre du programme de 1975, à certains PVD et organismes internationaux.
PROPOSITION D'UNE DECISION (CEE) DU CONSEIL concernant l'établissement avec les pays en voie de développement et les organismes bénéficiaires des modalités de mise en oeuvre de l'aide alimentaire prévue au règlement précité. (présentées par la Commission au Conseil) (FRA)
1975 BUTTEROIL FOOD AID PROGRAM
PROPOSED REGULATION (EEC) OF THE COUNCIL establishing general rules concerning the supply of milk fats as food aid under the 1975 program to certain developing countries and international agencies.
PROPOSED REGULATION (EEC) OF THE COUNCIL concerning the supply of milk fats as food aid under the 1975 program to certain developing countries and international agencies.
PROPOSED DECISION OF THE COUNCIL concerning the determination with the recipient developing countries and agencies of the manner of implementation of the food aid in milk fats provided under EEC Regulations above. (submitted by the Commission to the Council) (ENG)
PROGRAMM FÜR NAHRUNGSMITTELHILFE IN FORM VON BUTTERÖL 1975
VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung der Grundregeln für die Lieferung von Milchfetten als Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 1975 zugunsten bestimmter Entwicklungsländer und internationaler Organisationen.
VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG (EWG) DES RATES über die Lieferung von Milchfetten an bestimmte Entwicklungländer und internationale Organisationen aus der Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 1975.
VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS (EWG) DES RATES über die Erstellung von Modalitäten für die Durchführung der Nahrungsmittelhilfe mit den in vorgenannter Verordnung in Aussicht genommenen Entwicklungsländern und Organisationen. (Von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
VOEDSELHULPPROGRAMMA BUTTEROIL 1975
VOORSTEL VOOR VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de levering van melkvet als voedselhulp aan bepaalde ontwikkelingslanden en internationale instellingen in het kader van het programma voor 1975
VOORSTEL VOOR VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD betreffende de levering van melkvet als voedselhulp aan bepaalde ontwikkelingslanden en internationale instellingen in het kader van het programma voor 1975
VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de vaststelling met de ontvangende ontwikkelingslanden en instellingen van de wijze van tenuitvoerlegging van de in voornoemde verordeningen (EEG) bedoelde voedselhulp in de vorm van melkvet (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
PROGRAMMA DI AIUTO ALIMENTARE IN BUTTEROIL PER IL 1975 PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO che stabilisce le norme generali concernenti la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo e a talune istituzioni internazionali.
PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO concernente la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo ed a talune istituzioni internazionali.
PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la determinazione, di concerto con i paesi in via di sviluppo e con le istituzioni beneficiarie, delle modalità di attuazione dell'aiuto alimentare in materie grasse del latte istituito dai succitati regolamenti CEE. (presentate dalla Commissione al Consiglio) (presentate dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
FØDEVAREHJAELPEPROGRAM FOR BUTTEROIL FOR 1975
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) om fastsættelse af almindelige regler vedrørende levering af mælkefedt som fødevarehjælp til en række udviklingslande og internationale organisationer inden for programmet for 1975.
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) om levering af mælkefedt som fødevarehjælp til en række udviklingslande og internationale organisationer inden for programmet for 1975.
FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE (EØF) om udarbejdelse af retningslinjerne for iværksættelsen af den fødevarehjælp i form af mælkefedt, der er omhandlet i ovennævnte forordning i samråd med udviklingslande og modtagerorganisationer. (forelagt for Rådet af Kommissionen) (DAN)

Volume 1975/9007
Date indicative : 04/04/1975
PROGRAMME DE 1975 D'AIDE ALIMENTAIRE EN BUTTEROIL PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire, dans le cadre du programme de 1975, à certains pays en voie de développement et organismes internationaux.
PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL relatif à la fourniture de matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire, dans le cadre du programme de 1975, à certains PVD et organismes internationaux.
PROPOSITION D'UNE DECISION (CEE) DU CONSEIL concernant l'établissement avec les pays en voie de développement et les organismes bénéficiaires des modalités de mise en oeuvre de l'aide alimentaire prévue au règlement précité. (présentées par la Commission au Conseil) (FRA)
1975 BUTTEROIL FOOD AID PROGRAM PROPOSED REGULATION (EEC) OF THE COUNCIL establishing general rules concerning the supply of milk fats as food aid under the 1975 program to certain developing countries and international agencies.
PROPOSED REGULATION (EEC) OF THE COUNCIL concerning the supply of milk fats as food aid under the 1975 program to certain developing countries and international agencies.
PROPOSED DECISION OF THE COUNCIL concerning the determination with the recipient developing countries and agencies of the manner of implementation of the food aid in milk fats provided under EEC Regulations above. (submitted by the Commission to the Council) (ENG)
PROGRAMM FÜR NAHRUNGSMITTELHILFE IN FORM VON BUTTERÖL 1975 VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung der Grundregeln für die Lieferung von Milchfetten als Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 1975 zugunsten bestimmter Entwicklungsländer und internationaler Organisationen.
VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG (EWG) DES RATES über die Lieferung von Milchfetten an bestimmte Entwicklungsländer und internationale Organisationen aus der Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 1975.
VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS (EWG) DES RATES über die Erstellung von Modalitäten für die Durchführung der Nahrungsmittelhilfe mit den in vorgenannter Verordnung in Aussicht genommenen Entwicklungsländern und Organisationen. (Von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
VOEDSELHULPPROGRAMMA BUTTEROIL 1975 VOORSTEL VOOR VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de levering van melkvet als voedselhulp aan bepaalde ontwikkelingslanden en internationale instellingen in het kader van het programma voor 1975
VOORSTEL VOOR VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD betreffende de levering van melkvet als voedselhulp aan bepaalde ontwikkelingslanden en internationale instellingen in het kader van het programma voor 1975
VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de vaststelling met de ontvangende ontwikkelingslanden en instellingen van de wijze van tenuitvoerlegging van de in voornoemde verordeningen (EEG) bedoelde voedselhulp in de vorm van melkvet (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
PROGRAMMA DI AIUTO ALIMENTARE IN BUTTEROIL PER IL 1975 PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO che stabilisce le norme generali concernenti la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo e a talune istituzioni internazionali.
PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO concernente la fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare del programma 1975 a taluni paesi in via di sviluppo ed a talune istituzioni internazionali.
PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la determinazione, di concerto con i paesi in via di sviluppo e con le istituzioni beneficiarie, delle modalità di attuazione dell'aiuto alimentare in materie grasse del latte istituito dai succitati regolamenti CEE. (presentate dalla Commissione al Consiglio) (presentate dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
FØDEVAREHJÆLPEPROGRAM FOR BUTTEROIL FOR 1975 FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) om fastsættelse af almindelige regler vedrørende levering af mælkefedt som fødevarehjælp til en række udviklingslande og internationale organisationer inden for programmet for 1975.
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) om levering af mælkefedt som fødevarehjælp til en række udviklingslande og internationale organisationer inden for programmet for 1975.
FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE (EØF) om udarbejdelse af retningslinjerne for iværksættelsen af den fødevarehjælp i form af mælkefedt, der er omhandlet i ovennævnte forordning i samråd med udviklingslande og modtagerorganisationer. (forelagt for Rådet af Kommissionen) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Abstract: Copie certifiée conforme; Proposition de la Commission; Publication au JO; Travaux du Conseil
Reference Code: CM2/1975-01702/001
Original Reference Code: CM2 CEE, CEEA_1975_01702_001
Description Level: Dossier
Dates: 1975 to 1975
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly