COM(1985)384 - RENFORCEMENT DES ACTIONS STRUCTURELLES COMMUNAUTAIRES EN FAVEUR DES BASSINS DE RESTRUCTURATION SIDERURGIQUE (Communication de la Commission au Conseil)

Document date: [1985]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1985)0384
Original Reference Code
COM(1985)384
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1985/0148
Date indicative : 23/07/1985
RENFORCEMENT DES ACTIONS STRUCTURELLES COMMUNAUTAIRES EN FAVEUR DES BASSINS DE RESTRUCTURATION SIDERURGIQUE (Communication de la Commission au Conseil) (FRA)
STRONGER COMMUNITY STRUCTURAL MEASURES TO ASSIST STEEL RESTRUCTURING AREAS (Communication from the Commission to the Council) (ENG)
VERSTÄRKUNG DER STRUKTURELLEN MASSNAHMEN DER GEMEINSCHAFT ZUGUNSTEN DER UMSTRUKTURIERUNGSGEBIETE DER EISEN- UND STAHLINDUSTRIE (Mitteilung der Kommission an den Rat) (DEU)
VERSTERKING VAN DE COMMUNAUTAIRE STRUCTUURMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE IN HERSTRUCTURERING ZIJNDE IJZER- EN STAALBEKKENS (Mededeling van de Commissie aan de Raad) (NLD)
RAFFORZAMENTO DELLE AZIONI STRUTTURALI DELLA COMUNITA A FAVORE DEI BACINI COLPITI DALLA RISTRUTTURAZIONE SIDERURGICA (Comunicazione della Commissione al Consiglio) (ITA)
STYRKELSE AF FÆLLESSKABETS STRUKTURFORANSTALTNINGER TIL FORDEL FOR DE OMRÅDER, DER BERØRES AF STRUKTUROMLÆGNINGEN I JERN- OG STÅLINDUSTRIEN (Meddelelse til Rådet fra Kommissionen) (DAN)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο) (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly