COM(1985)368 - PREMIER RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur l'application de la directive du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphériques pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (80/779/CEE) MARS 1985

Document date: [1985]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1985)0368
Original Reference Code
COM(1985)368
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1985/0144
Date indicative : 12/07/1985
PREMIER RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur l'application de la directive du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphériques pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (80/779/CEE) MARS 1985 (FRA)
FIRST ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL ON THE IMPLEMENTATION OF THE COUNCIL DIRECTIVE ON AIR QUALITY LIMIT VALUES AND GUIDE VALUES FOR SULPHUR DIOXIDE AND SUSPENDED PARTICULATES (80/779/EEC) MARCH 1985 (ENG)
Erster Jahrebericht der Kommission an den Rat über die Durchführung der Richtlinie des Rates über Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid und Schwebestaub (80/779/EWG) MÄRZ 1985 (DEU)
EERSTE JAARLIJKS VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD OVER DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE GRENSWAARDEN EN RICHTWAARDEN VAN DE LUCHTKWALITEIT VOOR ZWAVELDIOXIDE EN ZWEVENDE DEELTJES (80/779/EEG) MAART 1985 (NLD)
PRIMA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'attuazione della direttiva del Consiglio relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (80/779/CEE) MARZO 1985 (ITA)
FØRSTE ÅRSRAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM GENNEMFØRELSEN AF RÅDETS DIREKTIV OM GRÆNSEVÆRDIER OG VEJLEDENDE VÆRDIER FOR LUFTKVALITETEN MED HENSYN TIL SVOVLDIOXID OG SVÆVESTØV (80/779/EØF) MARTS 1985 (DAN)
ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εφαρμογή της οδηγίας του Συμβούλίου για τις οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας και τις ενδεικτικές τιμές για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια (80/779/ΕOΚ) ΜΑΡΤΙΟΣ 1985 (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly