COM(1985)388 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Conférence des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires Reprise de la session, 8-19 juillet 1985

Document date: [1985]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1985)0388
Original Reference Code
COM(1985)388
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1985/0149
Date indicative : 17/07/1985
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Conférence des Nations unies sur les conditions d'immatriculation des navires Reprise de la session, 8-19 juillet 1985 (FRA)
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL United Nations Conference on Conditions for Registration of Ships, Resumed Session, 8-19 July 1985 (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT Konferenz der Vereinten Nationen über die Bedingungen für die Registrierung von Schiffen, Fortsetzung der Tagung, 8.-19. Juli 1985 (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Conferentie van de Verenigde Naties over de registratievoorwaarden voor schepen, hervatte zitting, 8-19 juli 1985 (NLD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Conferenza delle Nazioni Unite sulle condizioni per la registrazione delle navi 8-19 luglio 1985 (ITA)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET De forenede Nationers konference om betingelserne for registrering af skibe, Genoptagelse af møderne i perioden fra den 8. til 19. juli 1985 (DAN)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους όρους νηολόγησης ττλοίων, επανάληψη της συνόδου, 8-19 Ιουλίου 1985 (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly