COM(1983)83 - PROPOSITION DE REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL portant des règles d'application concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1983]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1983)0083
Original Reference Code
COM(1983)83
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1983/0028
Date indicative : 28/02/1983
PROPOSITION DE REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL portant des règles d'application concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) laying down implementing rules on food aid management (presented by the Commission to the Council) (ENG)
VORSCHLAG EINER VERORDNUNG (EWG) DES RATES mit Anwendungsvorschriften für die NahrungsmittelhiIfepolitik und -verwaltung (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD houdende uitvoeringsbepalingen betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO recante regole di applicazione concernente la gestione dell'aiuto alimentare (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
Forslag til RÅDETS FORORDNING (EØF) OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER VEDRØRENDE POLITIKKEN MED HENSYN TIL FØDEVAREHJÆLP OG FORVALTNINGEN AF DENNE HJÆLP (forelagt Rådet af Komissionen) (DAN)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των κανόνων όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Συμβούλιο) (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Relations Area

Related Entries
Abstract: Copie certifiée conforme; Procédure écrite concernant la consultation du PE; Proposition de la Commission; Publication au JO; Travaux du Conseil
Reference Code: CM2/1983-00360/001
Original Reference Code: CM2 CEE, CEEA_1983_00360_001
Description Level: Dossier
Dates: 1983 to 1985
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly