COM(1984)167 - Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3760/83 fixant, pour l'année 1984, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires immatriculés aux îles Féroé (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1984]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1984)0167
Original Reference Code
COM(1984)167
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1984/0060
Date indicative : 22/03/1984
Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3760/83 fixant, pour l'année 1984, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires immatriculés aux îles Féroé (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EEC) amending Regulation (EEC) No 3760/83 laying down for 1984 certain measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels registered in the Faroe Islands (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3760/83 zur Festlegung von Massnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände für auf den Färöern registrierte Schiffe für 1984 (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3760/83 tot vaststelling voor 1984 van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, van toepassing op vaartuigen die op de Faeröer geregistreerd zijn (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3760/83 che stabilisce, per il 1984, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immmatricolate nelle isole Faerøer (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 3760/83 om fastsættelse for 1984 af visse foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, der er registreret på Færøerne (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό αριθ. 3760/83 , για τον καθορισμό, για το έτος 1984, ορισμένων μέτρων διατηρήσεως και διαχειρίσεως των αλιευτικών πόρων που εφαρμόζονται στα σκάφη που είναι νηολογημένα στις νήσους Φερόε. (υποβληθείσα από την Eπιτροπή στο Συμβούλιο) (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly