COM(1973)1227 - KOMMISSIONENS UDTALELSE af 20. juli 1973 vedrørende de udkast til gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv nr. 72/159/EØF af 17. april 1972, som den danske regering har givet meddelelse om

Document date: [1973]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1973)1227
Original Reference Code
COM(1973)1227
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1973/0230
Date indicative : 20/07/1973
KOMMISSIONENS UDTALELSE af 20. juli 1973 vedrørende de udkast til gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv nr. 72/159/EØF af 17. april 1972, som den danske regering har givet meddelelse om (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly