COM(1973)1205 - DECISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1973 fixant les dispositions d'application des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, des prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et des statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les Etats membres.

Document date: [1973]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1973)1205
Original Reference Code
COM(1973)1205
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1973/0224
Date indicative : 24/07/1973
DECISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1973 fixant les dispositions d'application des enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, des prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et des statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les Etats membres. (FRA)
COMMISSION DECISION of 24 July 1973 establishing provisions for statistical surveys to be carried out by the Member States on bovine livestock, forecasts on the availability of bovine animals for slaughter and statistics on slaughtered bovine animals (ENG)
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 24. Juli 1973 über Durchführungsbetiminungen zu den von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen über den Rinderbestand, Voraus Schätzungen über den Schlachtrinderanfall und Statistiken über die Schlachtung von Rindern (DEU)
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 juli 1973 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de statistische enquêtes over de rundveestapel, ramingen van het aanbod van slachtrunderen en slachtstatistieken van runderen welke door de Lid-Staten dienen te worden verricht (NLD)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1973 che fissa le disposizioni d'attuazione relative alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini, da effettuare a cura degli Stati membri (ITA)
KOMMISSIONENS BESLUTNING af 24. juli 1973 vedrørende de forholdsregler, som skal træffes med henblik på anvendelse af de statistiske tællinger af den samlede hornkvægbestand, prognoser vedrørende det slagtekvæg og statistikker over slagtninger af hornkvæg, som skal udarbejdes af medlemsstaterne. (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly