COM(1973)1246 - REGLEMENT (CEE) N° 2055/73 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1973 portant une nouvelle modification de l'annexe du règlement n° 451/67/CEE déterminant la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 100 kg de fécule

Document date: [1973]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1973)1246
Original Reference Code
COM(1973)1246
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1973/0233
Date indicative : 25/07/1973
REGLEMENT (CEE) N° 2055/73 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1973 portant une nouvelle modification de l'annexe du règlement n° 451/67/CEE déterminant la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 100 kg de fécule (FRA)
REGULATION (EEC) No 2055/73 OF THE COMMISSION of 25 July 1973 further amending the Annex to Regulation No 451/67/EEC determining the quantity of potatoes required for the manufacture of 100 kilogrammes of starch (ENG)
VERORDNUNG (EWG) Nr. 2055/73 DER KOMMISSION vom 25. Juli 1973 zur neuen Änderung der Anlage der Verordnung Nr. 451/67/EWG zur Feststellung der zur Herstellung von 100 kg Kartoffelstärke nötigen Menge Kartoffeln (DEU)
VERORDENING (EEG) Nr. 2055/73 VAN DE COMMISSIE van 25 juli 1973 houdende nieuwe wijziging van de bijlage van Verordening nr. 451/67/EEG ter bepaling van de hoeveelheid aardappelen, die benodigd is voor de vervaardiging van 100 kg zetmeel (NLD)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/73 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1973 recante nuova modifica dell'allegato del regolamento n. 451/67/CEE che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di 100 kg di fecola (ITA)
KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) nr. 2055/73 af 25. juli 1973 om ny ændring af bilaget til forordning nr. 451/67/EØF om fastsættelse af den mængde kartofler, der er nødvendig til fremstilling af 100 kg kartoffelstivelse (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly