COM(1985)136 - RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur l'application des mesures d'intervention effectuées selon la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

Document date: [1985]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1985)0136
Original Reference Code
COM(1985)136
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1985/0044
Date indicative : 28/03/1985
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL sur l'application des mesures d'intervention effectuées selon la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (FRA)
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the application of intervention measures on the basis of the Comunity grid for the classification of beef carcases (ENG)
BERICHT DER KOMMISSION AN DEN RAT über die Anwendung der Interventionsmassnahmen nach dem gemeinschaftlichen Handelsklassenschema für Schlachtkörper ausgewachsener Rinder (DEU)
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de toepassing van de interventiemaatregelen aan de hand van het comunautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen (NLD)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull'applicazione delle misure d'intervento effettuate in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (ITA)
BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om gennemførelsen af interventionsforanstaltningerne på grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (DAN)
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή των μέτρων παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατατάξεως των σφαγίων των χονδρών βοοειδών (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly