COM(1974)839 - Rapport de la Commission au Conseil concernant la négociation de protocoles additionnels aux accords CEE-Autriche, CEE-Islande, CEE-Portugal, CEE-Suède et CEE-Suisse Recommandation de Règlement (CEE) du Conseil portant conclusion d'un protocole additionnel à l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République d'Islande, la République portugaise, le Royaume de Suède et la Confédération suisse.

Document date: [1974]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1974)0839
Original Reference Code
COM(1974)839
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1974/0128
Date indicative : 19/06/1974
Rapport de la Commission au Conseil concernant la négociation de protocoles additionnels aux accords CEE-Autriche, CEE-Islande, CEE-Portugal, CEE-Suède et CEE-Suisse
Recommandation de Règlement (CEE) du Conseil portant conclusion d'un protocole additionnel à l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République d'Islande, la République portugaise, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. (FRA)
COMMISSION REPORT to the Council on the negotiation of additional Protocols to the EEC-Austria, EEC-Iceland EEC-Portugal, EEC-Sweden and EEC-Switzerland Agreements
Recommendation for Régulation (EEC) of the Council concluding an additional Protocol to the Agreement concluded between the European Economic Community and, The Republic of Austria The Republic of Iceland The Portuguese Republic The Kingdom of Sweden The Swiss Confederation (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
BERICHT DER KOMMISSION AN DEN RAT betreffend die Aushandlung von Zusatzprotokollen zu den Abkommen EWG-Österreich, EWG-Island, EWG-Portugal EWG-Schweden und EWG-Schweiz
Empfehlung einer VERORDNUNG (EWG) DES RATES über den Abschluß eines Zusatzprotokolls zu dem zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Österreich, der Republik Island, der Republik Portugal, dem Königreich Schweden, der Schweizerischen Eidgenossenschaft geschlossenen Abkommen (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
VERSLAG VAN DE COMISSIE AAN DE RAAD betreffende de onderhandelingen over aanvullende protocollen bij de overeenkomster EEG-Oostenrijk, EEG-IJsland, EEG-Portugal, EEG-Zweden en EEG-Zwitserland
AANBEVELING VOOR EEN VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD houdende sluiting van een aanvullend protocol bij de Overeenkomst welke tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk, de Republiek IJsland, de Republiek Portugal, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat is gesloten (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sul negoziato dei protocolli aggiuntivi agli accordi CEE-Austria, CEE-Islanda, CEE-Portogallo, CEB-Svezia e CEE-Svizzera
RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO per la conclusione di un protocollo complementare all'accordo concluso fra la Comunità economica europea e, La Repubblica d'Austra La Repubblica d'Islanda La Repubblica portoghese Il Regno di Svezia La Confederazione Svizzera (presentate dalla Commissione al Consiglio) (ITA)

Conditions of Access and Use

Languages

Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly