COM(1973)1303 - REGLEMENT (CEE) N° 2042/73 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1973 portant mesures transitoires en vue de l'application du nouveau système des montants compensatoires monétaires valables à partir du 4 juin 1973

Document date: [1973]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1973)1303
Original Reference Code
COM(1973)1303
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1973/0244
Date indicative : 27/07/1973
REGLEMENT (CEE) N° 2042/73 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1973 portant mesures transitoires en vue de l'application du nouveau système des montants compensatoires monétaires valables à partir du 4 juin 1973 (FRA)
REGULATION (EEC) No 2042/73 OF THE COMMISSION of 27 July 1973 making transitional provisions consequential upon the application on 4 June 1973 of the new system of monetary compensatory amounts (ENG)
VERORDNUNG (EWG) Nr. 2042/73 DER KOMMISSION vom 27. Juli 1973 mit Übergangsmaßnahmen zur Anwendung des neuen Systems der ab 4. Juni 1973 gültigen Währungsäusgleichsbeträge (DEU)
VERORDENING (EEG) Nr. 2042/73 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1973 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van het op 4 juni 1973 ingevoerde nieuwe stelsel van monetaire compenserende bedragen (NLD)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/73 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1973 recante misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime di importi compensativi monetari valido a decorrere dal 4 giugno 1973 (ITA)
KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) nr. 2042/73 af 27. juli 1973 om overgangsforanstaltinger med henblik på anvendelse af det nye system med monetære udligningsbeløb, som er gældende fra den 4. juni 1973 (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly