COM(1972)1276 - VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHEIDUNG DES RATES mit der die Französische Republik ermächtigt wird, Verhandlungen über ein Handelsprotokoll für das Jahr 1973 mit der UdSSR aufzunehmen

Document date: [1972]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1972)1276
Original Reference Code
COM(1972)1276
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1972/0165
Date indicative : sans date
VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHEIDUNG DES RATES mit der die Französische Republik ermächtigt wird, Verhandlungen über ein Handelsprotokoll für das Jahr 1973 mit der UdSSR aufzunehmen (DEU)
Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd onderhandelingen de openen met het oog op het sluiten van een handelsprotocol met de U.S.S.R. voor het jaar 1973 (NLD)
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica francese ad aprire negoziati per un Protocollo commerciale per il 1973 con l'U.R.S.S. (ITA)

Conditions of Access and Use

Languages

Dutch, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly