COM(1980)385 - PROPOSITION DE REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL PORTANT APPLICATION DU REGLEMENT (CEE) N° 753/80 FIXANT LES MODALITES D'ENREGISTREMENT ET DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPTURES EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE DES ETATS MEMBRES (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1980]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1980)0385
Original Reference Code
COM(1980)385
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1980/0136
Date indicative : 04/07/1980
PROPOSITION DE REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL PORTANT APPLICATION DU REGLEMENT (CEE) N° 753/80 FIXANT LES MODALITES D'ENREGISTREMENT ET DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPTURES EFFECTUEES PAR LES BATEAUX DE PECHE DES ETATS MEMBRES (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) FOR THE IMPLEMENTATION OF COUNCIL REGULATION (EEC) No. 753/80 LAYING DOWN DETAILED RULES FOR THE RECORDING AND TRANSMISSION OF INFORMATION CONCERNING CATCHES TAKEN BY FISHING VESSELS OF THE MEMBER STATES (presented by the Commission to the Council) (ENG)
VORSCHLAG EINER VERORDNUNG (EWG) DES RATES ZUR DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG (EWG) NR. 753/80 BETREFFEND DIE MODALITÄTEN FÜR DIE AUFZEICHNUNG UND ÜBERMITTLUNG DER ANGABEN ÜBER DIE VON FISCHEREIFAHRZEUGEN DER MITGLIEDSTAATEN GETÄTIGTEN FÄNGE (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD TER UITVOERING VAN VERORDENING (EEG) No. 753/80 BETREFFENDE DE WIJZE VAN OPNAME EN MELDING VAN DE GEGEVENS OVER DE VANGSTEN DOOR VISSERIJVAARTUIGEN VAN DE LID-STATEN (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N° 753/80 CHE PREVEDE LE MODALITA DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CATTURE EFFETTUATE DAI PESCHERECCI DEGLI STATI MEMBRI (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING (EØF) OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER I FORORDNING (EØF) NR. 753/80 OM FASTSÆTTELSE AF NÆRMERE BESTEMMELSER FOR REGISTRERING AF OG FREMSENDELSE AF OPLYSNINGER OM FANGSTER TAGET AF FISKEFARTØJER FRA MEDLEMSSTATERNE (forelagt af Kommissionen for Rådet) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Abstract: Note d'information (CES 119/78 fin rév.); avis du CES (CES 424/78); compte rendu des délibérations du CES (CES 435/78); proposition modifiée de règlement du Conseil (COM (78) 622 final); proposition de règlement du Conseil (COM (79) 754 final); publication du règlement du Conseil au JO L 84 du 28/03/1980; proposition de règlement du Conseil (COM (80) 385 final); communication de la Commission au Conseil (COM (80) 882 final); modification de la proposition de règlement du Conseil (COM (80) 883 fi ...
Reference Code: CES-7796
Original Reference Code: CES/1977 – 20.90 – 02
Description Level: Dossier
Dates: 1978 to 1980
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly