COM(1979)199 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE AUX ASPECTS SOCIAUX DE LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION RELATIVE A L'INSTITUTION D'ALLOCATIONS SPECIALES TEMPORAIRES TENDANT A AIDER LES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE RESTRUCTURATION (présentés par la Commission au Conseil)

Document date: [1979]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1979)0199
Original Reference Code
COM(1979)199
Extent and Medium

2 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1979/0086
Date indicative : 06/04/1979
PROJET DE DECISION RELATIVE AUX ASPECTS SOCIAUX DE LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE (Communication de M. VREDELING en accord avec M. DAVIGNON et M. GIOLITTI) (FRA)
PROPOSAL FOR A DECISION ON THE SOCIAL ASPECTS OF THE RESTRUCTURING OF THE STEEL INDUSTRY (Communication by Mr VREDELING in agreement with Mr DAVIGNON and Mr GIOLITTl) (ENG)
ENTWURF EINER ENTSCHEIDUNG BETREFFEND DIE SOZIALES MAßNAHMEN IM RAHMEN DER UMSTRUKTURIERUNG DER EISEN-UND STAHLINDUSTRIE (Mitteilung von Herrn VREDELING in Übereinstimmung mit den Herren DAVIGNON und GIOLITTI) (DEU)
PROGETTO DI DECISIONE RELATIVA AGLI ASPETTI SOCIALI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA (Comunicazione del Sig. VREDELING di concerto con i Sigg. DAVIGNON e GIOLITTI) (ITA)

Volume 1979/0087
Date indicative : 10/05/1979
COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE AUX ASPECTS SOCIAUX DE LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE
PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION RELATIVE A L'INSTITUTION D'ALLOCATIONS SPECIALES TEMPORAIRES TENDANT A AIDER LES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE RESTRUCTURATION (présentés par la Commission au Conseil) (FRA)
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON THE SOCIAL ASPECTS OF THE RESTRUCTURING OF THE STEEL INDUSTRY
DRAFT OF DECISION OF THE COMMISSION RELATING TO THE CREATION OF SPECIAL TEMPORARY ALLOWANCES TO HELP WORKERS IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY, IN THE FRAMEWORK OF THE COMMUNITY RESTRUCTURING PLAN (presented by the Commission to the Council) (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION BETREFFEND DIE SOZIALEN MASSNAHMEN IM RAHMEN DER UMSTRUKTURIERUNG DER EISEN- UND STAHLINDUSTRIE
ENTWURF ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION BETREFFEND DIE SCHAFFUNG EINER VORÜBERGEHENDEN SONDERBEIHILFE ZUR UNTERSTÜTZUNG DER ARBEITNEHMER DER STAHLUNTERNEHMEN IM RAHMEN DES GEMEINSCHAFTLICHEN UMSTRUKTURIERUNGSPROGRAMMS (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE BETREFFEND DE SOCIALE ASPEKTEN VAN DE HERSTRUCTURERING VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
ONTWERP VAN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE INVOERING VAN BIJZONDERE TIJDELIJKE UITKERINGEN MET HET OOG OP DE STEUNVERLENING AAN DE WERKNEMERS VAN DE STAAL- ONDERNEMINGEN IN HET KADER VAN HET COMMUNAUTAIR HERSTRUCTURERINGS
PROGRAMMA (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AGLI ASPETTI SOCIALI DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA
PROGETTO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI INDENNITA SPECIALI TEMPORANEE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE SIDERURGICHE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO DI RISTRUTTURAZIONE (presentate dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN VEDRØRENDE DE SOCIALE ASPEKTER AF STRUKTUROMLÆGNINGEN AF JERN- OG STÅLINDUSTRIEN
UDKAST TIL KOMMISSIONENS AFGØRELSE OM INDFØRELSE AF MIDLERTIDIGE SÆRYDELSER TIL FORDEL FOR ARBEJDSTAGERNE I JERN- OG STÅLVIRKSOMHEDERNE I FORBINDELSE MED FÆLLESSKABETS STRUKTUROMLÆGNINGSPROGRAM (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly