COM(1975)314 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL concernant la participation de la Communauté au Système Mondial d'Information et d'Alerte rapide sur l'Alimentation et l'Agriculture de la F.A.O., en application de la Résolution XVI de la Conférence Mondiale de l'Alimentation.

Document date: [1975]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1975)0314
Original Reference Code
COM(1975)314
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1975/0111
Date indicative : 25/06/1975
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL concernant la participation de la Communauté au Système Mondial d'Information et d'Alerte rapide sur l'Alimentation et l'Agriculture de la F.A.O., en application de la Résolution XVI de la Conférence Mondiale de l'Alimentation. (FRA)
COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCIL concerning participation by the Community in FAO's Global information and Early Warning System on Food and Agriculture, implementing Resolution XVI of the World Food Conference. (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT betreffend die Teilnahme der Gemeinschaft an dem weltweiten Informations- und Frühwarnsystem für Ernährung und Landwirtschaft der FAO in Anwendung der Entschliessung XVI der Welternährungskonferenz (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de deelneming van de Gemeenschap aan het Mundiaal Informatie- en Alarmeringssyteem met betrekking tot de voedselvoorziening en de landbouw in het kader van de FAO, ter uitvoering van Resolutie XVI van de Wereldvoedselconferentie. (NLD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO concernente la partecipazione della Comunità al Sistema Mondiale d'Informazione e d'Allarme rapido nei settori Alimentare ed Agricolo, istituito dalla FAO in applicazione della Risoluzione XVI della Conferenza Alimentare Mondiale. (ITA)
MEDDELELSE TIL RÅDET FRA KOMMISSIONEN vedrørende Fællesskabets deltagelse i FAO's verdensomspændende system for information og hurtig alarmering om fødevaresituationen og landbruget, i henhold til Verdensfødevarekonferencens resolution nr. XVI (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly