COM(1978)774 - RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL relatif à la dérogation accordée au royaume de Danemark en ce qui concerne le régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs (Directive du Conseil n° 69/169/CEE du 28 mai 1969 modifiée par la directive n° 72/230/CEE du 12 juin 1972)

Document date: [1978]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1978)0774
Original Reference Code
COM(1978)774
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1978/0279
Date indicative : 17/01/1979
RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL relatif à la dérogation accordée au royaume de Danemark en ce qui concerne le régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs (Directive du Conseil n° 69/169/CEE du 28 mai 1969 modifiée par la directive n° 72/230/CEE du 12 juin 1972) (FRA)
REPORT BY THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the derogation accorded to the Kingdom of Denmark relating to the rules governing turnover tax and excise duty applicable in international travel (Council Directive No 69/169/EEC of 28 May 1969 amended by Directive No 72/230/EEC of 12 June 1972) (ENG)
BERICHT DER KOMMISSION AN DEN RAT über die dem Königreich Dänemark zugestandene Ausnahmeregelung bei der im grenzüberschreitenden Reiseverkehr geltenden Regelung für die Umsatzsteuern und Sonderverbrauchsteuern (Richtlinie des Rates Nr. 69/169/EWG vom 28. Mai 1969, geändert durch die Richtlinie Nr. 72/230/EWG vom 12. Juni 1972). (DEU)
VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de aan het Koninkrijk Denemarken toegestane afwijking inzake de in het internationale reizigersverkeer voor de omzetbelasting en accijnzen geldende regeling (richtlijn van de Raad 69/169/EEG van 28 mei 1969 gewijzigd bij richtlijn 72/230/EEG van 12 juni 1972) (NLD)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SULLA DEROGA ACCORDATA AL REGNO DI DANIMARCA CONCERNENTE IL REGIME DELLE IMPOSTE SULLA CIFRA D'AFFARI E DELLE ACCISE APPLICABILI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI (DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 69/169/CEE DEL 28 MAGGIO 1969, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA N. 72/230/CEE DEL 12 GIUGNO 1972) (ITA)
Beretning fra Kommissionen til Rådet vedrørende den undtagelsesordning, som er givet kongeriget Danmark med hensyn til ordningen for omsætningsafgifter og punktafgifter i den internationale rejsetrafik (Rådets direktiv nr. 69/169/EØF af 28. maj 1969 ændret ved direktiv nr. 72/230/EØF af 12. juni 1972 (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly