COM(1973)406 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ADHESION DU DANEMARK ET DE L'IRLANDE A L'ACCORD NEGOCIE AVEC L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE EN APPLICATION DU TRAITE DE NON-PROLIFERATION Projet de DECISION DU CONSEIL PORTANT APPROBATION DE CERTAINES MODIFICATIONS A L'ACCORD NEGOCIE AVEC L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE EN APPLICATION DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1973]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1973)0406
Original Reference Code
COM(1973)406
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1973/0068
Date indicative : 14/03/1973
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ADHESION DU DANEMARK ET DE L'IRLANDE A L'ACCORD NEGOCIE AVEC L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE EN APPLICATION DU TRAITE DE NON-PROLIFERATION
Projet de DECISION DU CONSEIL PORTANT APPROBATION DE CERTAINES MODIFICATIONS A L'ACCORD NEGOCIE AVEC L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE EN APPLICATION DU TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
MEMORANDUM FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL ACCESSION OF DENMARK AND IRELAND TO THE AGREEMENT CONCLUDED WITH THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY IN IMPLEMENTATION OF THE NON-PROLIFERATION TREATY
DRAFT COUNCIL DECISION APPROVING CERTAIN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT NEGOCIATED WITH THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY IN IMPLEMENTATION OF THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT Beitritt Dänemarks und Irlands zu dem in Ausführung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation ausgehandelten Abkommen
Entwurf eines BESCHLUSSES DES RATES zur Billigung einiger Änderungen an dem in Anwendung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation ausgehandelten Übereinkommen (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD TOETREDING VAN DENEMARKEN EN IERLAND TOT DE MET DE INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR ATOOMENERGIE GESLOTEN OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE DE NIET-VERSPREIDING VAN KERNWAPENS
ONTWERP BESLUIT VAN DE RAAD HOUDENDE GOEDKEURING VAN ENKELE WIJZIGINGEN OP DE MET DE INTERNATIONALE ORGANISATIE VOOR ATOOMENERGIE GESLOTEN OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE DE NIET-VERSPREIDING VAN KERNWAPENS (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DANMARK OG IRLANDS TILTRÆDELSE AF OVERENSKOMSTEN MED DEN INTERNATIONALE ATOMENERGIORGANISATION I MEDFØR AF TRAKTATEN OM IKKE-SPREDNING AF KERNEVÅBEN
UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF VISSE ÆNDRINGER TIL OVERENSKOMSTEN MED DEN INTERNATIONALE ATOMENERGIORGANISATION I MEDFØR AF TRAKTATEN OM IKKE-SPREDNING AF KERNEVÅBEN (Forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly