COM(1969)697 - DECISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1969 complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés.

Document date: [1969]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1969)0697
Original Reference Code
COM(1969)697
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1969/0134
Date indicative : 23/07/1969
DECISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1969 complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés. (FRA)
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 23. Juli 1969 zur Ergänzung des Kommissionsbeschlusses vom 3. April 1968 über die Ermächtigung zum Erlaß bestimmter Verwaltungsmaßnahmen im Rahmen der gemeinsamen AgrarmarktOrganisationen (DEU)
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1969 tot aanvulling van het besluit van de Commissie van 3 april 1968 houdende machtiging ten zake van bepaalde maatregelen van beheer in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten (NLD)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1969 che completa la decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro della organizzazione comune dei mercati (ITA)

Conditions of Access and Use

Languages

Dutch, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly