COM(1981)344 - PROJET DE Vème PROGRAMME DE POLITIQUE ECONOMIQUE A MOYEN TERME ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA DECISION SUR LA CONVERGENCE DU 18 FEVRIER 1974 (Communication de la Commission au Conseil)

Document date: [1981]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1981)0344
Original Reference Code
COM(1981)344
Extent and Medium

2 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1981/0110
Date indicative : 07/09/1981
PROJET DE Vème PROGRAMME DE POLITIQUE ECONOMIQUE A MOYEN TERME ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA DECISION SUR LA CONVERGENCE DU 18 FEVRIER 1974 (Communication de la Commission au Conseil) (FRA)
DRAFT OF THE 5th MEDIUM TERM ECONOMIC POLICY PROGRAMME DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 6 OF THE CONVERGENCE DECISION OF 18 FEBRUARY 1974 (Communication from the Commission to the Council) (ENG)
ENTWURF DES FÜNFTEN PROGRAMMS FÜR MITTELFRISTIGE WIRTSCHAFTSPOLITIK, DER GEMÄSS ARTIKEL 6 DER ENTSCHEIDUNG ZUR KONVERGENZ VOM 18. FEBRUAR 1974 ERSTELLT WURDE (Mitteilung der Kommission an den Rat) (DEU)
ONTWERP VAN HET VIJFDE PROGRAMMA VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK OP MIDDELLANGE TERMIJN, DAT WERD OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6 VAN DE CONVERGENTIEBESCHIKKING VAN 18 FEBRUARI 1974 (Mededeling van de Commissie aan de Raad) (NLD)
PROGETTO DI QUINTO PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE PREPARATO IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE SULLA CONVERGENZA DEL 18 FEBBRAIO 1974 (Comunicazione della Commissione al Consiglio) (ITA)
UDKAST FEMTE PROGRAM FOR DEN ØKONOMISKE POLITIK PÅ MELLEMLANG SIGT, SOM ER UDARBEJDET I HENHOLD TIL ARTIKEL 6 I BESLUTNINGEN AF 18. FEBRUAR 1974 OM GENNEMFØRELSE AF HØJ GRAD AF OVERENSTEMMELSE I MEDLEMSSTATERNES ØKONOMISKE POLITIK (Meddelelse fra Kommissionen til Rådet) (DAN)

Volume 1981/9011
Date indicative : 07/09/1981
PROJET DE Vème PROGRAMME DE POLITIQUE ECONOMIQUE A MOYEN TERME ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DE LA DECISION SUR LA CONVERGENCE DU 18 FEVRIER 1974 (Communication de la Commission au Conseil) (FRA)
DRAFT OF THE 5th MEDIUM TERM ECONOMIC POLICY PROGRAMME DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 6 OF THE CONVERGENCE DECISION OF 18 FEBRUARY 1974 (Communication from the Commission to the Council) (ENG)
ENTWURF DES FÜNFTEN PROGRAMMS FÜR MITTELFRISTIGE WIRTSCHAFTSPOLITIK, DER GEMÄSS ARTIKEL 6 DER ENTSCHEIDUNG ZUR KONVERGENZ VOM 18. FEBRUAR 1974 ERSTELLT WURDE (Mitteilung der Kommission an den Rat) (DEU)
ONTWERP VAN HET VIJFDE PROGRAMMA VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK OP MIDDELLANGE TERMIJN, DAT WERD OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6 VAN DE CONVERGENTIEBESCHIKKING VAN 18 FEBRUARI 1974 (Mededeling van de Commissie aan de Raad) (NLD)
PROGETTO DI QUINTO PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA A MEDIO TERMINE PREPARATO IN CONFORMITA' CON L'ARTICOLO 6 DELLA DECISIONE SULLA CONVERGENZA DEL 18 FEBBRAIO 1974 (Comunicazione della Commissione al Consiglio) (ITA)
UDKAST FEMTE PROGRAM FOR DEN ØKONOMISKE POLITIK PA MELLEMLANG SIGT, SOM ER UDARBEJDET I HENHOLD TIL ARTIKEL 6 I BESLUTNINGEN AF 18. FEBRUAR 1974 OM GENNEMFØRELSE AF HØJ GRAD AF OVERENSTEMMELSE I MEDLEMSSTATERNES ØKO NOMISKE POLITIK (Meddelelse fra Kommissionen til Rådet) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly