COM(1980)218 - Proposition de REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) no 679/80 fixant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche au large de la côte occidentale du Groenland applicables aux navires battant pavillon du Canada ou affrétés par des sociétés enregistrées au Canada

Document date: [1980]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1980)0218
Original Reference Code
COM(1980)218
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1980/0070
Date indicative : 24/04/1980
Proposition de REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) no 679/80 fixant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche au large de la côte occidentale du Groenland applicables aux navires battant pavillon du Canada ou affrétés par des sociétés enregistrées au Canada (FRA)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EEC) amending Regulation (EEC) No 679/80 laying down certain interim measures for the conservation and management of fisheries resources off the West coast of Greenland applicable to vessels flying the flag of Canada or under charter to companies registered in Canada (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG (EWG) DES RATES zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 679/80 zur Festlegung bestimmter Übergangsmassnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände vor der Westküste Grönlands gegenüber Schiffen unter kanadischer Flagge oder unter Chartervertrag mit in Kanada registrierten Gesellschaften (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) Nr. 679/80 tot vaststelling van bepaalde tussentijdse maatregelen voor de instandhouding van het beheer van de visbestanden voor de kust van West-Groenland die van toepassing zijn op vaartuigen die de vlag van Canada voeren of die zijn gecharterd door in Canada geregistreerde rederijen (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 679/80 che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groenlandia, applicabili alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da noleggiate da società registrate in Canada (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
Forslag til RÅDETS FORORDNING (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 689/80 om fastsættelse af visse midlertidige foranstaltninger til bevaring og forvaltning af fiskeressourcerne ud for Grønlands vestkyst, som skal finde anvendelse på fartøjer, der fører canadisk flag, eller som er chartret af selskaber registreret i Canada (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly