COM(1973)986 - REGLEMENT (CEE) N° 1661/73 DE LA COMMISSION du 21 juin 1973 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 228/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des fruits et légumes.

Document date: [1973]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1973)0986
Original Reference Code
COM(1973)986
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1973/0182
Date indicative : 21/06/1973
REGLEMENT (CEE) N° 1661/73 DE LA COMMISSION du 21 juin 1973 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 228/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des fruits et légumes. (FRA)
REGULATION (EEC) No 1661/73 OF THE COMMISSION of 21 June 1973 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 228/73 laying down general rules for the system of compensatory amounts for fruit and vegetables (ENG)
VERORDNUNG (EWG) Nr. 1661/73 DER KOMMISSION vom 21. Juni 1973 mit Durchführungsbestimmungen zu Verordnung (EWG) Nr. 228/73 über die Festlegung allgemeiner Vorschriften für die Regelung der Ausgleichsbeträge im Sektor Obst und Gemüse (DEU)
VERORDENING (EEG) No. 1661/73 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1973 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) No. 228/73 tot vaststelling van de algemene bepalingen van het stelsel van de compenserende bedragen in de sector groenten en fruit. (NLD)
REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/73 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1973 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 228/73, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli (ITA)
KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) nr. 1661/73 af 21. juni 1973 om gennemførelsesbestemmelser for forordning (EØF) nr. 228/73 om fastlæggelse af de almindelige regler for ordningen vedrørende udligningsbeløb for frugt og grønsager (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly