COM(1985)91 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Déclaration de la Communauté au 30ème Conseil du Commerce et du Développement au sujet de la participation de la Communauté au mécanisme institutionnel international prévu par le code des pratiques commerciales restrictives de la CNUCED

Document date: [1985]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1985)0091
Original Reference Code
COM(1985)91
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1985/0028
Date indicative : 19/03/1985
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Déclaration de la Communauté au 30ème Conseil du Commerce et du Développement au sujet de la participation de la Communauté au mécanisme institutionnel international prévu par le code des pratiques commerciales restrictives de la CNUCED (FRA)
COMMUNICATION BY THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning a statement to be made on behalf of the Community at the 30th session of the UNCTAD Trade and Development Board (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT Erklärung der Gemeinschaft auf der 30. Tagung des Rates für Handel und Entwicklung über die Teilnahme der Gemeinschaft an dem in UNCTAD-Kodex über handelsbeschränkende Praktiken vorgesehenen internationalen institutionellen Mechanismus (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Verklaring van de Gemeenschap op de 30ste Raad voor Handel en Ontwikkeling over de deelname van de Gemeenschap aan het internationale institutionele stelsel op grond van de code inzake concurrentiebeperkende handelspraktijken van de UNCTAD (NLD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Dichiarazione della Comunità al 30° Consiglio per il Commercio e lo Sviluppo in merito alla partecipazione della Comunità al meccanismo istituzionale previsto dal Codice delle pratiche commerciali restrittive della CNUCED (ITA)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Erklæring fra Fællesskabet på det 30. møde i UNCTAD's Styrelsesråd vedrørende Fællesskabets deltagelse i den internationale institutionelle mekanisme, der er forudset i UNCTAD's kodeks for konkurrencebegrænsende handelsmetoder (DAN)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δήλωση της Κοινότητας στο 306ο Συμβούλιο Εμπορίου και Αναπτύξεως σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας στο Διεθνή Θεσμικό Μηχανισμό που προβλέπεται από τον κώδικα περιοριστικών εμπορικών πρακτικών της ΟΥΝΚΤΑΝΤ (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly