COM(1972)1363 - Communication de la Commission au Conseil Rapport sur les résultats de la négociation en vue de la prorogation de l'Accord Dragon Proposition de DECISION DU CONSEIL arrêtant un programme de recherches relatif à la poursuite du Projet DRAGON Rectifications à apporter au projet de Budget actuel, pour tenir compte de la décision de programme concernant l'Accord DRAGON

Document date: [1972]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1972)1363
Original Reference Code
COM(1972)1363
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1972/0178
Date indicative : 07/11/1972
Communication de la Commission au Conseil Rapport sur les résultats de la négociation en vue de la prorogation de l'Accord Dragon Proposition de DECISION DU CONSEIL arrêtant un programme de recherches relatif à la poursuite du Projet DRAGON Rectifications à apporter au projet de Budget actuel, pour tenir compte de la décision de programme concernant l'Accord DRAGON (FRA)
Mitteilung der Kommission an den Rat Bericht über die Ergebnisse der Verhandlungen im Hinblick auf die Verlängerung des Dragon-Abkommens Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES zur Festlegung eines Forschungsprogramms für die Fortsetzung des Dragon-Projekts Berichtigungen zum derzeitigen Haushaltsentwurf, die dem Programmbeschluß zum DRAGON-Abkommen Rechnung tragen (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN JE RAAD Rapport betreffende de resultaten van de besprekingen met het oog op de verlenging van de Dragon-Overeenkomst VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van een onderzoekprogramma inzake de voortzetting van het Dragonproject In de huidige ontwerp-begroting aan te brengen rectificaties in verband met het programma besluit inzake de Dragon-Overeenkomst (NLD)
Comunicazione della Commissione al Consiglio Relazione sui risultati del negoziato per la proroga dell'Accordo DRAGON PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO per un programma di ricerche relative al proseguimento del Progetto DRAGON Rettifiche da apportare al Progetto di Bilancio attuale per tener conto della decisione di programma relativa all' Accordo DRAGON (ITA)

Conditions of Access and Use

Languages

Dutch, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly