COM(1979)560 - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL PORTANT RECOMMANDATION DE CONCLUSION PAR LE CONSEIL DES PROTOCOLES 1974, 1975 ET 1976 PROROGEANT L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1971

Document date: [1979]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1979)0560
Original Reference Code
COM(1979)560
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1979/0195
Date indicative : 23/10/1979
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL PORTANT RECOMMANDATION DE CONCLUSION PAR LE CONSEIL DES PROTOCOLES 1974, 1975 ET 1976 PROROGEANT L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1971 (FRA)
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL RECOMMENDING THE CONCLUSION BY THE COUNCIL OF THE 1974, 1975 AND 1976 PROTOCOLS EXTENDING THE INTERNATIONAL WHEAT AGREEMENT OF 1971 (ENG)
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT EMPFEHLUNG ZUM ABSCHLUSS DURCH DEN RAT DER PROTOKOLLE 1974/1975 UND 1976 ZUR VERLÄNGERUNG DER INTERNATIONALEN WEIZENÜBEREINKUNFT VON 1971 (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD HOUDENDE AANBEVELING AAN DE RAAD TOT SLUITING VAN DE PROTOCOLLEN 1974, 1975 EN 1976 WAARBIJ DE INTERNATIONALE TARWEOVEREENKOMST VAN 1971 VERLENGD WORDT (NLD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO CHE RACCOMANDA AL CONSIGLIO DI CONCLUDERE I PROTOCOLLI 1974, 1975 E 1976, RECANTI PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971 (ITA)
KOMMISSIONENS MEDDELELSE TIL RÅDET OM HENSTILLING MED HENBLIK PÅ RÅDETS INDGÅELSE AF PROTOKOLLERNE AF 1974, 1975 OG 1976 OM FORLÆNGELSE AF DEN INTERNATIONALE HVEDEOVERENSKOMST AF 1971 (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly