COM(1979)582 - NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DU GATT (Communication de la Commission au Conseil) COMPLEMENT AU RAPPORT FINAL SUR LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DU GATT A GENEVE (TOKYO ROUND) ET PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL (doc. COM (79) 514 final) VALEUR EN DOUANE. (Accord relatif à la mise en oeuvre de l'Article VII de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce)

Document date: [1979]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1979)0582
Original Reference Code
COM(1979)582
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1979/0201
Date indicative : 25/10/1979
NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DU GATT (Communication de la Commission au Conseil)
COMPLEMENT AU RAPPORT FINAL SUR LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DU GATT A GENEVE (TOKYO ROUND) ET PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL (doc. COM (79) 514 final)
VALEUR EN DOUANE. (Accord relatif à la mise en oeuvre de l'Article VII de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce) (FRA)
GATT-MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS (Communication from the Commission to the Council)
SUPPLEMENT TO THE FINAL REPORT ON THE GATT MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS IN GENEVA (TOKYO ROUND) AND PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION (doc. COM(79) 514 final)
CUSTOMS VALUATION (Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade) (ENG)
GATT - MULTILATERALE HANDELSVERHANDLUNGEN (Miteilung der Kommission an den Rat)
NACHTRAG ZU DEM ENDGÜLTIGEN BERICHT ÜBER DIE MULTILATERALEN HANDELSVERHANDLUNGEN BEIM GATT IN GENF (TOKYO RUNDE) UND VORSCHLAG FÜR EINE ENTSCHEIDUNG DES RATES (dok. KOM(79) 514 endg.)
ZOLLWERT (Ubereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens) (DEU)
MULTILATERALE HANDELSBESPREKlNGEN IN HET KADER VAN GATT (Mededeling van de Commissie aan de Raad)
SUPPLEMENT BIJ HET EINDRAPPORT BETREFFENDE DE TE GENEVE IN HET KADER VAN HET GATT GEHOUDEN MULTILATERALE HANDELSBESPREKINGEN (TOKIORONDE) EN VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD (doe. COM(79) 514 def.)
DOUANEWAARDE (Overeenkomst inzake de toepassing van Artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel) (NLD)
GATT - NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI (Comunicazione della Commissione al Consiglio)
SUPPLEMENTO AL RAPPORTO FINALE SUI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI GATT A GINEVRA (TOKYO ROUND) E PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO (doc. COM(79) 514 def.)
VALORE IN DOGANA (Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (ITA)
GATT MULTILATERALE HANDELSFORHANDLINGER (Meddelelse fra Kommissionen til Rådet)
TILLÆG TIL, DEN ENDELIGE RAPPORT OM DE MULTILATERALE HANDEL FORHANDLINGER UNDER GATT I GENEVE (TOKYO-RUNDEN) OG FORSLAG TIL RÅDETS BESLUTNING (dok. KOM(79)514 endelig udg.)
TOLDVÆRDI (Aftale om gennemførelse af bestemmelserne i art. VII i Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly