CEUE_SEGE-COM(1974)0485 COM(1974)485 - REGLEMENT (CEE) N° 903/74 DE LA COMMISSION du 17 avril 1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles en ce qui concerne les procédures de paiement

Document date: [1974]

Identity Statement

Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1974)0485
Complete Reference Code
CEUE_SEGE-01.01.01.08-COM(1974)0485
Original Record Code
COM(1974)485
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1974/0081
Date indicative : 17/04/1974
REGLEMENT (CEE) N° 903/74 DE LA COMMISSION du 17 avril 1974 modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles en ce qui concerne les procédures de paiement (FRA)
REGULATION (EEC) NO 903/74 OF THE COMMISSION of 17 April 1974 amending Regulation (EEC) No 1726/70 on the procedure for granting the premium for leaf tobacco as regards methods of payment (ENG)
VERORDNUNG (EWG) Nr. 903/74 DER KOMMISSION vom 17. April 1974 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1726/70 über Durchführungs-bestimmungen- für die Gewährung der Prämie für Tabakblätter hinsichtlich der Zahlungsverfahren (DEU)
VERORDENING (EEG) Nr 903/74 VAN DE COMMISSIE van 17 april 1974 tot wijziging van Verordening (EEG) nr 1726/70 betreffende de wijze van toekenning van de premie voor tabakbladeren met betrekking tot betalingsmethoden (NLD)
REGOLAMENTO (CEE) N. 903/74 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 1974 che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia per quanto riguarda le procédure di pagamento (ITA)
KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) nr. 903/74 af 17. april 1974 om ændring af forordning (EØF) nr. 1726/70 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af præmier for tobak i blade for så vidt angår fremgangsmåder for betaling. (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly