COM(1984)67 - Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL fixant, pour l'année 1984, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Norvège (Présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1984]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1984)0067
Original Reference Code
COM(1984)67
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1984/0027
Date indicative : 10/02/1984
Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL fixant, pour l'année 1984, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Norvège (Présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
Proposal for a COUCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 3746/83 laying down for 1984 certain measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels flying the flag of Norway (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
VORSCHLAG EINER VERORDNUNG DES RATES zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3746/83 zur Festlegung von Massnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände gegenüber Schiffen unter norwegischer Flagge für 1984 (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot wijziging van de Verordening (EEG) nr. 3746/83 tot vaststelling voor 1984 van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, van toepassing op vaartuigen die de vlag van Noorwegen voeren (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
Proposta di REGOLAMENTO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/83 che stabilisce, per il 1984 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
Forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 3746/83 om fastsættelse for 1984 af visse foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, der fører norsk flag (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3746/83 περί καθορισμού, για το έτος 1984, ορισμένων μέτρων διατηρήσεως και διαχειρίσεως των αλιευτικών πόρων που εφαρμόζονται σε σκάφη υπό νορβηγική σημαία (υποβληθείσα από την Επιτροπή στο Συμβούλιo) (ELL)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly