COM(1980)679 - RAPPORT sur le résultat des négociations et consultations entre la Suisse et la Communauté concernant les échanges de divers produits agricoles RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord, sous forme d'échanges de lettres, entre la Suisse et la Communauté économique européenne concernant certains produits agricoles

Document date: [1980]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1980)0679
Original Reference Code
COM(1980)679
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1980/0217
Date indicative : 11/11/1980
RAPPORT sur le résultat des négociations et consultations entre la Suisse et la Communauté concernant les échanges de divers produits agricoles
RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord, sous forme d'échanges de lettres, entre la Suisse et la Communauté économique européenne concernant certains produits agricoles (FRA)
REPORT on the results of the negotiations and consultations between Switzerland and the Community on trade in various agricultural products
RECOMMENDATION FOR A COUNCIL DECISION concluding the agreement in the form of exchanges of letters between Switzerland and the European Economic Community concerning certain agricultural products (ENG)
BERICHT über das Ergebnis der Verhandlungen und Konsultationen zwischen der Schweiz und der Gemeinschaft über den Handel mit verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen
EMPFEHLUNG FÜR EINEN BESCHLUSS DES RATES über den Abschluss des Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Form eines Briefwechsels betreffend bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (DEU)
RAPPORT over het resultaat van de onderhandelingen en het overleg tussen Zwitserland en de Gemeenschap over het handelsverkeer in een aantal landbouwprodukten
AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD over de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen Zwitserland en de Europese Economische Gemeenschap, inzake een aantal landbouwprodukten (NLD)
RELAZIONE dei negoziati e della consultazioni fra la Svizzera e la Comunità concernenti gli scambi di vari prodotti agricoli
RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo, sotto forma di scambi di lettere, fra la Svizzera e la Comunità economica europea concernente alcuni prodotti agricoli (ITA)
RAPPORT om resultatet af forhandlingerne og rådslagningerne mellem Schweiz og Fællesskabet om samhandelen med forskellige landbrugsprodukten
HENSTILLING MED HENBLIK PÅ RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Schweiz og Det europæiske økonomiske Fællesskab om visse landbrugsprodukter (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Abstract: Communication de la Commission
Reference Code: CM2/1980-00807/001
Original Reference Code: CM2 CEE, CEEA_1980_00807_001
Description Level: Dossier
Dates: 1980 to 1980
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly