COM(1979)365 - PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL MODIFIANT LE REGLEMENT (CEE) N° 273/72, FIXANT LES REGLES GENERALES DE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1979]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1979)0365
Original Reference Code
COM(1979)365
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1979/0133
Date indicative : 06/07/1979
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL MODIFIANT LE REGLEMENT (CEE) N° 273/72, FIXANT LES REGLES GENERALES DE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION AMENDING REGULATION (EEC) N° 273/72 LAYING DOWN GENERAL RULES FOR THE FINANCING OF INTERVENTION EXPENDITURE IN RESPECT OF THE INTERNAL MARKET IN FRUIT AND VEGETABLES (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG DES RATES ZUR ÄNDERUNG DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 273/72 ZUR FESTSETZUNG DER GRUNDREGELN FÜR DIE FINANZIERUNG DER INTERVENTIONSAUSGABEN AUF DEM BINNEMARKT FÜR OBST UND GEMÜSE (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EEG) NR. 273/72 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE REGELS VOOR DE FINANCIERING VAN DE UITGAVEN VOOR INTERVENTIES OP DE INTERNE MARKT IN DE SECTOR GROENTEN EN FRUIT. (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 273/72 CHE FISSA LE NORME GENERALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INTERVENTO SUL MERCATO INTERNO NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EØF) NR. 273/72 OM FASTSÆTTELSE AF ALMINDELIGE REGLER OM FINANSIERING AF INTERVENTIONSUDGIFTERNE PÅ HJEMMEMARKEDET INDEN, FOR FRUGT- OG GRØNSAGSSEKTOREN. (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly