COM(1977)729 - Proposition de REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL fixant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1977]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1977)0729
Original Reference Code
COM(1977)729
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1977/0227
Date indicative : 16/12/1977
Proposition de REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL fixant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EEC) laying down certain interim measures for the conservation and management of fishery resources applicable to vessels flying the flag of Sweden (submitted to the Council by the Commission) (ENG)
Vorschlag einer VERORDNUNG (EWG) DES RATES zur Festlegung von Übergangsmassnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischbestände gegenüber Schiffen, welche die Flagge Schwedens führen (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
Voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot vaststelling van bepaalde overgangsmaatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, die van toepassing zijn op vaartuigen die de vlag van Zweden voeren (door de Commissie bij de Raad ingediend) (NLD)
Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)
Forslag til RÅDETS FORORDNING (EØF) om fastsættelse af en række midlertidige foranstaltninger til bevarelse og regulering af fiskeressourcerne, som skal finde anvendelse på fartøjer, der fører Sveriges flag (forelagt Rådet af Kommissionen) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly