COM(1974)1243 - OUVERTURE DE NEGOCIATIONS AVEC LA YOUGOSLAVIE AU SUJET D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF A CERTAINES CONSERVES DE VIANDE PORCINE, A ANNEXER A L'ACCORD COMMERCIAL C.E.E.-YOUGOSLAVIE (Communication de la Commission au Conseil)

Document date: [1974]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1974)1243
Original Reference Code
COM(1974)1243
Extent and Medium

2 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1974/0199
Date indicative : 24/07/1974
OUVERTURE DE NEGOCIATIONS AVEC LA YOUGOSLAVIE AU SUJET D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF A CERTAINES CONSERVES DE VIANDE PORCINE, A ANNEXER A L'ACCORD COMMERCIAL C.E.E.-YOUGOSLAVIE (Communication de la Commission au Conseil) (FRA)
OPENING OF NEGOTIATIONS WITH YUGOSLAVIA ON AN ADDITIONAL PROTOCOL RELATING TO CERTAIN KINDS OF CANNED PIGMEAT, TO BE ANNEXED TO THE EEC/YUGOSLAVIA TRADE AGREEMENT (Communication and Recommendation of the Commission to the Council) (ENG)
AUFNAHME VON VERHANDLUNGEN MIT JUGOSLAWIEN ÜBER EIN ZUSATZ-PROTOKOLL BETREFFEND BESTIMMTES HALTBAR GEMACHTES SCHWEINE-FLEISCH, DAS DEM HANDELSABKOMMEN EWG-JUGOSLAWIEN ALS ANHANG BEIZUFÜGEN IST (Mitteilung und Empfehlung der Kommission an den Rat) (DEU)
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Opening van onderhandelingen met Joegoslavië over een aan de handelsovereenkomst EEG - Joegoslavië te hechten aanvullend protocol betreffende bepaalde conserven van varkensvlees (NLD)
COMMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Apertura di negoziati con la Iugoslavia in merito ad un Protocollo aggiuntivo relativo a talune conserve di carni suine, da allegare all'Accordo commerciale tra la CEE e la Iugoslavia (ITA)
INDLEDNING AF FORHANDLINGER MED JUGOSLAVIEN OM EN TILLÆGS-PROTOKOL VEDRØRENDE VISSE KONSERVEREDE VARER AF SVINEKØD, SOM SKAL KNYTTES SOM BILAG TIL HANDELSAFTALEN MELLEM EØF OG JUGOSLAVIEN (Meddelelse og henstilling fra Kommissionen til Rådet) (DAN)

Volume 1974/9011
Date indicative : 24/07/1974
OUVERTURE DE NEGOCIATIONS AVEC LA YOUGOSLAVIE AU SUJET D'UN PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF A CERTAINES CONSERVES DE VIANDE PORCINE, A ANNEXER A L'ACCORD COMMERCIAL C.E.E.-YOUGOSLAVIE (Communication et recommandation de la Commission du Conseil) (FRA)
OPENING OF NEGOTIATIONS WITH YUGOSLAVIA ON AN ADDITIONAL PROTOCOL RELATING TO CERTAIN KINDS OF CANNED PIGMEAT, TO BE ANNEXED TO THE EEC/YUGOSLAVIA TRADE AGREEMENT (Communication and Recommendation of the Commission to the Council) (ENG)
AUFNAHME VON VERHANDLUNGEN MIT JUGOSLAWIEN ÜBER EIN ZUSATZPROTOKOLL BETREFFEND BESTIMMTES HALTBAR GEMACHTES SCHWEINEFLEISCH, DAS DEM HANDELSABKOMMEN EWG-JUGOSLAWIEN ALS ANHANG BEIZUFÜGEN IST (Mitteilung und Empfehlung der Kommission an den Rat) (DEU)
OPENING VAN ONDERHANDELINGEN MET JOEGOSLAVIE OVER EEN AAN DE HANDELSOVEREENKOMST EEG - JOEGOSLAVIE TE HECHTEN AANVULLEND PROTOCOL BETREFFENDE BEPAALDE CONSERVEN VAN VARKENSVLEES (Mededeling an aanbeveling van de commissie aan de Raad) (NLD)
APERTURA DI NEGOZIATI CON LA IUGOSLAVIA IN MERITO AD UN PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RELATIVO A TALUNE CONSERVE DI CARNI SUINE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO COMMERCIALE TRA LA CEE E LA IUGOSLAVIA (Communicazione e racomendazione della Commissione al Consiglio) (ITA)
INDLEDNING AF FORHANDLINGER MED JUGOSLAVIEN OM EN TILLÆGS-PROTOKOL VEDRØRENDE VISSE KONSERVEREDE VARER AF SVINEKØD, SOM SKAL KNYTTES SOM BILAG TIL HANDELSAFTALEN MELLEM EØF OG JUGOSLAVIEN (Meddelelse og henstilling fra Kommissionen til Rådet) (DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly