CEUE_SEGE-COM(1974)0191 COM(1974)191 - PROPOSITION MODIFIEE D'UNE QUATRIEME DIRECTIVE DU CONSEIL tendant à coordonner les législations nationales sur les comptes annuels des sociétés de capitaux (présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 alinéa 2 du Traité C.E.E)

Document date: [1974]

Identity Statement

Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1974)0191
Original Record Code
COM(1974)191
Extent and Medium

2 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1974/0028
Date indicative : 28/02/1974
proposition modifiée d'une quatrième directive sur les comptes annuels des sociétés de capitaux (article 149, § 2) (FRA)

Volume 1974/0029
Date indicative : 21/02/1974
PROPOSITION MODIFIEE D'UNE QUATRIEME DIRECTIVE DU CONSEIL tendant à coordonner les législations nationales sur les comptes annuels des sociétés de capitaux (présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 alinéa 2 du Traité C.E.E) (FRA)
AMENDED PROPOSAL FOR A FOURTH COUNCIL DIRECTIVE for coordination of national legislation regarding the annual accounts of limited liability companies (presented by the Commission to the Council pursuant to the second paragraph of Article 149 of the EEC Treaty) (ENG)
GEÄNDERTER VORSCHLAG EINER VIERTEN RICHTLINIE DES RATES zur Koordinierung der nationalen Gesetzgebungen hinsichtlich des Jahresabschlusses der Kapitalgesellschaften (Gemäß Artikel 149 zweiter Absatz des Vertrages von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
GEWIJZIGD VOORSTEL VOOR EEK VISKEU RICHTLIJN VAN ES RAAD tot het coördineren van de nationale wetgevingen inzake de jaarrekening van kapitaalvennootschappen (door de Commissie bij de Raad ingediend krachtens artikel 149, alinea 2 van het EEG-Verdrag) (NLD)
PROPOSTA MODIFICATA DI QUARTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO intesa a coordinare le legislazioni nazionali in materia di bilancio annuale delle società di capitali (presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE) (ITA)
ÆNDRET FORSLAG TIL RÅDETS FJERDE DIREKTIV På grundsag af artikel 54.3.g om samordning af de nationale lovgivninger om årsregnskab
i selskaber med ansvarlig kapital af de garantier, som i medlemsstatorme kræves af selskaber til beskyttelse af såvel sol selskabsdeltagerne som tredjemands interesser for så vidt angår opstilling og indhold af årsregnskab og årsberetnin, verdiansœttelses-metoder samt offentliggørelse af disse dokumenter. (forelagt af Kommissionen for Rådet i henhold til artikel 149, andet afsnit i EØF-traktaten)

(DAN)

Conditions of Access and Use

Languages

Danish, Dutch, English, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Abstract: Proposition modifiée d'une 4e directive du Conseil (COM(74) 191 final); communiqués de presse du Conseil; publication de la 4e Directive du Conseil au JO L 222 du 14/08/1978; documents du Parlement européen n° 159/72.
Reference Code: CES-4135
Original Reference Code: CES/1971 – 20.61 – 07
Description Level: Dossier
Dates: 1972 to 1978
Abstract: Compte rendu des délibérations du CES (CES 148/73); publication de l'avis du CES au JO C 39 du 07/06/1973; proposition modifiée d'une 4e directive du Conseil (COM(74) 191 final).
Reference Code: CES-4134
Original Reference Code: CES/1971 – 20.61 – 06
Description Level: Dossier
Dates: 1973 to 1974
Abstract: Proposition modifiée de la Commission (fr, de, it)
Reference Code: CM2/1978-00582/002
Original Reference Code: CM2 CEE, CEEA_1978_00582_002
Description Level: Dossier
Dates: 1974 to 1974
Abstract: Proposition modifiée de la Commission (nl, en, da)
Reference Code: CM2/1978-00582/003
Original Reference Code: CM2 CEE, CEEA_1978_00582_003
Description Level: Dossier
Dates: 1974 to 1974
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly