COM(1969)68 - Proposition d'un REGLEMENT DU CONSEIL octroyant une allocation unique en faveur aux agents d'établissement du Centre commun de Recherches Nucléaires affectés en Belgique (présentée par la Commission au Conseil)

Document date: [1969]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1969)0068
Original Reference Code
COM(1969)68
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Brouet, Agnes

Content and Structure

Abstract

Volume 1969/0012
Date indicative : 20/12/1968
Proposition d'un REGLEMENT DU CONSEIL octroyant une allocation unique en faveur aux agents d'établissement du Centre commun de Recherches Nucléaires affectés en Belgique (présentée par la Commission au Conseil) (FRA)
Vorschlag einer VERORDNUNG DES RATES über die Gewährung einer einmaligen Zulage an die Atomanlagenbediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle in Belgien (von der Kommission dem Rat vorgelegt) (DEU)
voorstel voor een Verordening van de Raad tot toekenning van een toeslag ineens aan functionarissen verbonden aan een inrichting van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de Kernenergie, en tewerkgesteld in België (door de Commissie bij de Raad ingediend). (NLD)
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla concessione di un assegno unico a favore degli agenti degli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche Nucleari, che prestano servizio in Belgio (presentata dalla Commissione al Consiglio) (ITA)

Conditions of Access and Use

Languages

Dutch, French, German, Italian

Relations Area

Related Entries
Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly