COM(1969)24 - AVIS MOTIVE adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 169 du Traité CEE, concernant l'exonération de la taxe de l/3 % sur les diamants bruts en faveur des exportations des Pays-Bas (dans le cadre de l'accord d'échange)

Document date: [1969]

Identity Statement

HAEU Reference Code
CEUE_SEGE-COM(1969)0024
Original Reference Code
COM(1969)24
Extent and Medium

1 volume(s) papier

Reference Archivists

Bonini, Gherardo

Content and Structure

Abstract

Volume 1969/0006
Date indicative : 20/01/1969
AVIS MOTIVE adressé au Royaume de Belgique au titre de l'article 169 du Traité CEE, concernant l'exonération de la taxe de l/3 % sur les diamants bruts en faveur des exportations des Pays-Bas (dans le cadre de l'accord d'échange) (FRA)
MET REDENEN OMKLEED ADVIES op grond van artikel 169 van het EEG-Verdrag tot het Koninkrijk België gericht, betreffende de vrijstelling van de heffing van l/3 % op ruw diamant ten behoeve van de uitvoer uit Nederland (in het kader van de overeenkomst betreffende het handelsverkeer) (NLD)

Conditions of Access and Use

Languages

Dutch, French

Icon loader 2acdb8e0a67b493326602c36dfafc6d676b5f427ed73ffa83db703a5365dd0fa
This website requires Javascript to be Activated to work Correctly